DOA AKHIR TAHUN

Maksudnya...

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam.  selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga baginda dan para sahabatnya.

Ya Allah! Sesungguhnya pada tahun ini aku telah melakukan laranganMu tetapi aku masih belum bertaubat sedangkan Engkau tidak reda dan melupai perkara itu.  Engkau telah menangguhkan azabMu yang telah ditetapkan kepadaku.  Engkau telah memerintahkan supaya aku bertaubat daripada kesalahan itu.  Sesungguhnya pada hari ini aku memohon keampunan dari Engkau, ampunilah aku dan apa yang telah aku lakukan pada tahun ini yang Engkau redai dan Engkau janjikan pahala maka aku memohonnya daripada Engkau.  Ya Allah! Ya Karim Ya Zal Jalali Wal Ikram.

Selawat serta salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w. dan ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya.  Segala puji hanya bagi allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam...Amin...

Waktu Membacanya...

Doa akhir tahun dibaca 3 kali pada akhir waktu Asar atau sebelum masuk waktu Maghrib pada akhir bulan Zulhijjah.  Sesiapa yang membaca doa ini maka akan berkata syaitan, "Kesusahan bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam pada tahun ini dan Allah akan membinasakan aku pada saat itu juga.  Dengan sebab membaca doa ini Allah akan mengampunkan dosanya setahun."