Make your own free website on Tripod.com

Syarat Wajib Sembahyang Jumaat

  1. Islam

  2. Baligh.

  3. Berakal.

  4. Merdeka.

  5. Lelaki.

  6. Tidak uzur.

  7. Bermukim

 

Home | Back | Next